Produkty

Anhydritový litý potěr ( AE 20, 25, 30 )

anhylevelAnhyLevel je samonivelační podlahový potěr na bázi síranu vápenatého (anhydritu). AnhyLevel se vyznačuje snadnou zpracovatelností, rychlou pokládkou a vysokou finální pevnosti. Umožňuje vytvoření dokonale rovné podlahové plochy pod finální nášlapné vrstvy. Anhydritové podlahy AnhyLevel jsou díky vysoké tepelné vodivosti ideálním řešením pro maximální efektivitu systémů podlahových topení. V dnešní době se použití potěru AnhyLevel řadí mezi nejspolehlivější podlahové technologie s výraznou eliminaci vzniku poruch v podlahových konstrukcích.Stejně jako je stabilita staveb závislá na kvalitních základech, tak i bezproblémová funkčnost, spolehlivost a životnost podlah přímo závisí na kvalitní přípravě podkladu. Nevhodně připravený podklad se projeví vždy zvýšenou pracností, nutností úprav a velkou pravděpodobností poruch  ve vyrovnávacích nebo pochozích vrstvách.Více jak 30-leté zkušenosti s výrobou anhydritových potěrů zaručují ty nejlepší výsledky při realizaci interiérových podlah pomocí  potěru AnhyLevel. Kombinace vlastností litého potěru AnhyLevel umožňuje jeho použití přímo pod finální nášlapnou vrstvu podlah (koberce, dlažba, lamino, dřevěné vlysy a parkety apod.).

Technologické výhody potěru AnhyLevel

 • Vysoká rychlost pokládky (cca 1000 m2/směnu)
 • Dodávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Není nutný zábor ploch při provádění
 • Doprava směsi na místo pokládky rychlostí  až 14 m3/hod (to odpovídá ploše přes 300 m2)
 • Čerpání do vzdálenosti 180 m a výšky cca 30 podlaží
 • Nejsou nutné přípojky elektřiny a vody
 • Není nutné provádět dilatace do velikosti plochy až 600 m2
 • Vysoká kvalita dána přísnou kontrolou výroby a výběrem

Anhydritový potěr AnhyLevel je vhodný pro:

 • bytové prostory rodinné domky
 • kanceláře
 • školy
 • obchody
 • tělocvičny
 • sportovní haly
 • lehký průmysl

Obecné výhody potěru AnhyLevel

 • AnhyLevel zlepšuje možnost regulace teploty a účinnost podlahového topení díky své vysoké tepelné vodivosti 1,8 W/mK
 • Minimální roztažnost a smrštění – omezení nutnosti přípravy a provádění dilatací v potěrech AnhyLevel
 • AnhyLevel nepraská a nedeformuje se při zrání
 • Vysoká pevnost potěru Anhylevel – pevnost v tahu za ohybu je min. 2x vyšší než u tradičních cementových potěrů. Pevnost v tlaku není u AnhyLevel závislá na zhutnění.
 • AnhyLevel nevyžaduje vyztužení – snadnější provádění a eliminace závad nevhodně umístěných vyztuží
 • Snadný a rychlý transport anhydritového potěru na místo pokládky bez omezení a znečištění stavby
 • Realizace potěru AnhyLevel je čistá a bezprašná
 • Samonivelační schopnost – snadné dosažení dokonalé roviny povrchu potěru AnhyLevel
 • AnhyLevel umožňuje redukce tloušťky potěru – nižší zatížení konstrukce, možnost lepšího využití tepelné i kročejové izolace
 • Pochůznost potěru AnhyLevel je již po 24 hod. a zatížitelnost po 4-5 dnech
 • AnhyLevel není nutné ošetřovat při zrání a schnutí


Cementový litý potěr ( CSP 20, 25 )

cemlevelCemLevel je speciálně modifikovaný cementový potěr,  který je specifický vysokou tekutostí a zároveň minimálním smršťováním při zrání a schnutí. Cementový samonivelační potěr CemLevel nalézá uplatnění hlavně v místech, kde není možné použít anhydritových potěrů AnhyLevel, např. z důvodu trvale vlhkého prostředí, nebo v prostorech s požadovanou a garantovanou pevností cementové podlahy (díky způsobu zhutnění nelze zaručit u klasických cementových potěrů). Cementový samonivelační potěr CemLevel je vyráběn a dodáván v garantované pevnosti  20, 25 a 30 MPa.

 

Obecné výhody potěru CemLevel

 • Samonivelační schopnost
 • Pochůznost již po 24 hodinách*
 • Kvalitní a rovný povrch umožňuje přímou pokládku pochůzích  podlahových vrstev, nebo krycích nátěrů
 • Povrch není třeba brousit **
 • Nevyžaduje vyztužení
 • Vhodný pro podlahová topení
 • Vysoká pevnost
 • Snadný a rychlý transport na místo pokládky
 • Čistá a bezprašná pokládka

CemLevel je vhodný pro vnitřní prostory:

 • bytových domů
 • garáží
 • prostorů bazénů
 • kanceláří
 • škol
 • obchodů
 • sportovních hal
 • průmyslových zařízení

Technologické výhody litých potěrů

 • Vysoká rychlost pokládky (cca 1 000 m2/směnu)
 • Snížení únavy, zvýšení komfortu provádění – zpracování ve vzpřímené poloze
 • Není nutný zábor ploch pro výrobu nebo skladování
 • Doprava směsi na místo pokládky rychlostí  až 14 m3/hod
 • Čerpání do vzdálenosti 180 m a výšky cca 30 podlaží
 • Není nutná přípojka elektřiny a vody
 • Nejsou potřeba dopravní zařízení stavby
 • Odpadá ošetřování v průběhu zrání**
 • Vysoká jakost dána přísnou kontrolou výroby a výběrem surovin

* v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí
** dle použitého typu postřiku


stavba-podlaha-lita-beton-03_300x225Výroba směsi probíhá buď na betonárnách na základě průkazních zkoušek pomocí přesného dávkovacího zařízení. Odtud je směs přepravována autodomíchavači na stavbu v konzistenci potřebné pro konečné zpracování. Druhá varianta je, že se suchá směs pomocí cisterny nafoukána do předem připraveného sila na stavbě. Zde je směs smíchána s vodou. Doprava tekuté směsi probíhá pomocí speciálního čerpadla a gumových hadic až na místo uložení. Díky vysoké tekutosti probíhá uložení směsi samovolný rozlitím. Pro dosažení ideální rovnosti již není nutná vibrace, ale pouze lehké natřásaní směsi speciální latí. Aplikace samotného materiálu probíhá při vzpřímené chůzi. Odpadá namáhavé a časově náročné provedení a zahlazení povrchu v kleče , jako je tomu u tradičních cementových potěrů, stejně tak jako možné poškození izolace nebo trubek  podlahového vytápění pracovním nářadím.

 CEMEX-logo profi logo